PDF  | Afdrukken |

SI-gewricht

In de praktijk wordt er regelmatig gesproken over het SI gewricht, hieronder wordt een korte uitleg gegeven m.b.t. de functie van het SI gewricht.
De SI of (SacroIliacale) gewrichten zijn starre gewrichten (vrijwel onbeweeglijk). Ze zijn met elkaar verbonden door uiterst sterke banden (ligamentaire) verbindingen. Er zijn ook verbindingen aan voor- en achterzijde van het bekken en het onderste deel van de wervelkolom. Het is niet helemaal zeker of het SI-gewricht zelf de pijn veroorzaakt of dat de omliggende structuren hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarbij kunnen pijnklachten t.h.v. de SI-gewrichten ook wel voortkomen uit de lage rug of uit het kleine bekken. Er is dan sprake van de z.g.n. 'referred pain' (afgeleide pijn = pijn die op andere plaats ervaren wordt dan die van oorsprong).

Anatomie


Bewegingen in het SI-gewricht

Hierbij kan het os sacrum (zie afbeelding) zich ten opzichte van het os ilium naar voren of naar achteren verplaatsen. Bij het naar het naar voren buigen wordt het gewricht iets uit elkaar gedrukt. Bij het naar achteren buigen worden de gewrichtsvlakken van het SI-gewricht tegen elkaar geperst. De bewegingen worden op de eerste plaats geremd door het sterke bandapparaat.
Omdat we twee SI-gewrichten hebben is ook een beweging mogelijk om een diagonaal verlopende as. Een eenzijdige verschuiving in een van de gewrichten geeft in het algemeen een verwringing in het bekken door een dysbalans van krachten.

a.tegennutatie os coxa;
b. tegennutatie os coxa;
c. reactiekracht bodem;
d. rompgewicht + extremiteiten;
e. nutatie os sacrum;
f. ligament sacro-ischiadicum;
g. ligament sacro-tuberale

Onder normale omstandigheden zijn de overeenkomstige bandstructuren zo stevig, dat het nauwelijks tot een significante beweging komt. Desondanks is het zo dat tijdens het beweging constant een wisseling van krachtsverhoudingen plaats vind welke de tendens heeft een bekkenverwringing te bewerkstelligen. Het geheel wordt door een actieve spierfunctie ondersteund.
De onderstaande spieren hebben een invloed op het bekken tijdens het bewegen.

a. aanvang steunfase
b. aanvang zwaaifase
c. m. glutaeus maximus
d. ischiocrurale spieren
e. m. iliopsoas
f. m. rectus femoris

Voor wat betreft de zwaaifase van het andere been is hier vooral de m. iliopsoas en de m. rectus actief. Onder invloed van krachten die op het bekken werken neigt dezelfde kant als de kant van de spier en die van het bekken naar voren te draaien.
In beide SI-gewrichten vindt zodoende tijdens het lopen een doorlopend dynamisch wisselwerking van microbewegingen plaats, waarbij het os sacrum zich in relatie tot het os ilium zich tegengesteld beweegt. Het bij deze bewegingen ontstane rotatiecomponent van het os sacrum verplaatst zich via de tussenwervelschijf naar de 5e lumbale wervel.
In het geval, dat deze microbewegingen niet meer plaatsvinden, spreekt men van een blokkade van het SI gewricht. Oorzaken hiervoor zijn divers.


BehandelingAls u denkt dat uw lage rugklachten komen vanuit het SI gewricht dan zal de fysiotherapeut een grondig onderzoek bij u uitvoeren, SI klachten kunnen verscheidene oorzaken hebben.
De fysiotherapeut kan onderandere d.m.v. handmatige technieken het bekken terug brengen in zijn oorsprongkelijke positie.

 
© 2008 - HB Web-design