Shockwave / ESWT

Bij Fysiotherapie MCGA, kan men door middel van ESWT (Extra Corporeal Shockwave Therapy) snel van klachten van het bewegingsapparaat worden verlost door een zogenaamde ‘Shockwave’’ behandeling met  hoogwaardige medische technologie. Zonder injecties of een operatie! ESWT heeft geen blijvende bijwerkingen. Meestal zijn drie tot zeven behandelingen voldoende. ESWT bewerkstelligt een sneller en langduriger herstel dan traditionele behandelmethoden.

ESWT, Extracorporeal ShockWave Therapy

Deze nieuwe manier van pijn- en klachtenbestrijding vindt zijn oorsprong in 1980 toen urologen voor het eerst nierstenen vergruisden door middel van schokgolven; de zogenaamde Lithotrypsie of ESWL genoemd. ESWT is een nieuwe revolutionaire behandelmethode, speciaal bedoeld voor behandeling van chronische spier- en peesaandoeningen. De werking van ESWT is afgeleid van de ESWL schokgolf-techniek die wordt gebruikt bij het vergruizen van nierstenen. Sinds 1990 is bekend dat deze sterke kort durende geluidsgolven ook een helende werking hebben op chronische spier- en peesaandoeningen.

Door de ESWT Shockwave therapie wordt, via de genoemde energieoverdracht (golven), microtraumata veroorzaakt in bijvoorbeeld de behandelde pees of slijmbeurs. Dit geeft aanleiding tot een weefselreactie die vervolgens een reparatief (helend) proces in gang zet. Het is een niet-invasieve behandelmethode. De therapie wordt vaak aangewend indien een conservatieve behandeling succesloos bleef. ESWT is hierdoor een realistisch alternatief voor chirurgie door een niet-invasieve, snelle en eenvoudige toepassing.

De behandeling gebeurt door een handstuk op de huid te plaatsen, waardoor een gefocusseerde Schokbundel wordt opgewekt, waarbij de maximale energie in het focus vrijkomt.

 

Voor wie is deze methode geschikt?

Iedereen die al enige maanden pijn of bewegingsklachten heeft en geen baat heeft gehad bij rust, medicatie of fysiotherapie komt in aanmerking voor ESWT behandeling. Zie verder de onderstaande uitgebreide indicatielijst.

Het blijkt dat gemiddeld 80% van de patiënten die met ESWT behandeld werden, al na slechts enkele behandelingen duidelijk minder of zelfs helemaal geen pijn of beperkingen meer hebben! Door deze karakteristieken, is de behandeling zowel geschikt voor sporters als voor mensen met meer chronische klachten.

Indicaties

 • Verkalkingen in het algemeen (in spieren, gewrichten etc.)
 • Schouderklachten (o.a. met verkalkingen)
 • Slijmbeursontstekingen (schouder, heup)
 • Tenniselleboog (epicondylitis lateralis)
 • Golferselleboog (epicondylitis medialis)
 • Knieblessures    (jumpersknee of runnersknee)
 • Liesblessures (tendinitis van de adductor van de lies)
 • Heupklachten (Bursitis throchanterica)
 • Scheenbeenklachten (shinsplints)
 • Achillespeesblessures (achillodynia)
 • Hielspoor / fasciïtis plantaris
 • Voetproblemen (Morton’s Neuroom)
 • Langzaam of niet-helende fracturen (pseudarthrosen)
 • Afgestorven bot (Avasculaire Necrosis)
 • Stressfracturen
 • Pijnpunt-behandeling (o.a. Trigger Point Therapie)
 • Bindweefselpijn en –degeneratie
 • Spierpijn en spierletsels
 • Kapselproblemen

Klik hier voor de shockwave-site waar nog meer aanvullende / recente informatie te vinden is!

Vergoeding door uw verzekeraar?

De behandeling valt onder een fysiotherapie consult.